Ποια διαδικασία ακολουθείται

  • Στο Σχολείο

     Σε περίπτωση που εκτιμηθεί από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου ότι κάποιος μαθητής παρουσιάζει κάποια από τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω, σε συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου, καλούν το Σχολικό Σύμβουλο της περιοχής τους για να τον συμβουλευτούν και να καταρτίσουν από κοινού ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης βραχύχρονης διάρκειας.

     Αν όμως κατά την εκτίμηση τους οι δυσκολίες παραμένουν, μπορούν να απευθυνθούν στο Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής  Αγωγής για να ζητήσουν  τη συνδρομή του. Αν κατά την εκτίμηση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρή διαταραχή, τότε σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί να παραπεμθεί ο μαθητής  στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για Διάγνωση και Αξιολόγηση. Καλό είναι, λοιπόν, να αποφεύγεται η παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ  για περιπτώσεις, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν στα Σχολεία και το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. να θεωρείται ως το έσχατο μέσο Διάγνωσης-Αξιολόγησης.

mathisiakes.JPG

Γράψτε το σχόλιό σας

Πρέπει να είστε εγγεγραμένος για να γράψετε ένα σχόλιο.