ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: Τι είναι και πού απευθύνεται

Το Β΄ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι  δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας.

Υπάγεται στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και έχει ως σκοπό την προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επίσης το  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αναλαμβάνει δραστηριότητες υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.