Νόμοι

Νόμος 3699/2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. ΝΟΜΟΣ ΥΠ? ΑΡΙΘ. 3699_2008 
Ν3528τ.Α'ΦΕΚ26 της 9/2/2007 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Ν3528τ.Α?ΦΕΚ26 της 9/2/2007
Ν3500τ.Α'ΦΕΚ232 της 24/10/2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  Ν3500τ.Α?ΦΕΚ232 της 24/10/2006
ΝΟΜΟΣ 3454 τ. Α' ΦΕΚ 75 της 7/4/2006 Ενίσχυση της οικογένειας και άλλες διατάξεις.   ΝΟΜΟΣ 3454 τ. Α? ΦΕΚ 75

ΝΟΜΟΣ 3094 ΦΕΚ τ.Α' 10 της 22/1/2003 Συνήγορος του πολίτη και άλλες διατάξεις  ΝΟΜΟΣ 3094 ΦΕΚ τ.Α? 10

Νόμος 1566/30-9-1985 – Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Νόμος 1566/30-9-1985