Πολλαπλές αναπηρίες : Άρθρα- Έρευνες

Βαρσάμης Π., Κίτσιος Α., Χατζηστεφάνου Κ. & Γρούϊος Γ. (2000). Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας: Έρευνα και εφαρμογές στην άσκηση και στον αθλητισμό. 1-3 Δεκέμβρη, Αθήνα

Βαρσάμης Π., Δημακοπούλου Ε., Κεσσούδη Ε. & Αγγελίδου Μ. (2008). Αξιολόγηση κοινωνικών-εργασιακών ικανοτήτων σε σπουδαστές με αναπηρίες: Μια προκαταρκτική έρευνα σε δύο εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτι- σης.

Βαρσάμης Π., Κεσσούδη E., Δημακοπούλου E. & Αποστόλου Π. (2008). Μελέτη επιλεγμένων κοινωνικών ? επαγγελματικών δεξιοτήτων του «Detmolder Lernweg- Model» σε σπουδαστές με αναπηρίες.

Functions of self-enhancement and reality-assessment during identity interventions with disabled persons

Βασικά αρχεία, συνδέσεις και βίντεο