8 Δεκεμβρίου 2015

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

Η υπηρεσία μας

Το Β? Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Θεσσαλονίκης είναι δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), η οποία υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η υπηρεσία μας έχει ως περιοχή ευθύνης τον εκπαιδευτικό τομέα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μερικοί από τους πολλαπλούς σκοπούς της υπηρεσία μας είναι η ανίχνευση, αξιολόγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητικού πληθυσμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, η υπηρεσία μας υλοποιεί δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και υποστήριξης γονέων.  Μάθετε περισσότερα από εδώ.

[espro-slider id=126]

Οι ιστοσελίδες μας

Στην παρούσα ιστοσελίδα μας θα βρείτε μόνο τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις και πληροφορίες, επειδή είναι συμπληρωματική της παλιάς μας ιστοσελίδας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην παλιά ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ. Οι ιστοσελίδες μας φαίνονται καλύτερα με τους περιηγητές Mozilla Firefox και Google Chrome.

[espro-slider id=159]

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε την υπεύθυνη της ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσαλονίκης (2015-2016), Δρ. Κερκίρη Τάνια, και όλους τους τεχνικούς υπευθύνους της υπηρεσίας αυτής, για την υποστήριξη που μας παρείχαν κατά τη δημιουργία της νέας μας ιστοσελίδας.