Βιωματικό σεμινάριο για το σχολικό έτος 2016-2017

Τίτλος σεμιναρίου

«Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Υπεύθυνοι

Ρίτσα Μαντζαβέλα, Παναγιώτης Βαρσάμης

Β? ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης

 

Περιγραφή

Το σεμινάριο θα είναι βιωματικού τύπου με συνένωση της δραματοθεραπευτικής προσέγγισης και της θεωρίας του αυτοκαθορισμού. Θα περιλαμβάνει κίνηση, μουσική, εικαστικά, παιχνίδι ρόλων, μελέτη περιπτώσεων, γράψιμο σεναρίων, κ.ά.. Επίσης, η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα βασίζεται απαραίτητα στη συμπλήρωση φύλλων αναστοχασμού (ανώνυμα) και στο σχολιασμό σύντομων ιστοριών (βινιετών). Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων. Θα προτιμηθούν όσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να αναλάβουν δράσεις ή/και προγράμματα σε αγωγή υγείας, project ή αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Προβλέπονται 9-12 τρίωρες συναντήσεις από τα τέλη Οκτώβρη 2016 έως τις αρχές Απριλίου 2017. Οι συναντήσεις θα γίνονται το απόγευμα (15:30-18:30) μία φορά την εβδομάδα, σε μέρα που θα αποφασιστεί. Θα υπάρξουν διαστήματα, στα οποία δεν θα γίνονται συναντήσεις ώστε να γίνει εφαρμογή δραστηριοτήτων στα σχολεία. Για να υλοποιηθεί το σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 30 τουλάχιστον εκπαιδευτικών μέχρι 30-09-2016. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν μέσω email, στο οποίο θα γνωστοποιηθεί η ημέρα συναντήσεων.

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τα υλικά του σεμιναρίου αναρτώνται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://kday-v.thess.sch.gr/wordpress/personal-and-social-skills/