Μετάβαση στο γυμνάσιο – Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Το παρόν άρθρο βασίζεται στην τετράωρη βιωματική επιμόρφωση με θέμα «Υποστήριξη της σχολικής αυτοεκτίμησης πριν και μετά τη μετάβαση στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Ένα εργαστήριο για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης των μαθητών» που πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Παναγιώτη Βαρσάμη, εκπαιδευτικό του Β? ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης. Το θέμα αυτό εντάχθηκε στο κύκλο επιμορφώσεων που υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 1ο και 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης με τίτλο «Προγράμματα Ειδικής Αγωγής για τους Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης» (έγγραφο: 357/10-12-2015). Για να κατεβάσετε την παρουσίαση της συγκεκριμένης επιμόρφωσης πατήστε εδώ: Παρουσίαση.

Η μετάβαση των μαθητών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, επειδή συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις για προσαρμογή σε διαφορετικές εκπαιδευτικές πρακτικές και σε σύναψη διαφορετικών παιδαγωγικών σχέσεων και επαφών με συνομηλίκους. Σε αυτή την περίοδο παρατηρούνται μεταξύ άλλων, σημαντική πτώση του κινήτρου για μάθηση και μερικές φορές μείωση της αυτοεκτίμησης. Η επικρατέστερη επιστημονική εξήγηση είναι ότι οι στόχοι, τα περιεχόμενα και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται κατά τις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν ταιριάζουν πλήρως στις ανάγκες μαθητών που μόλις άλλαξαν βαθμίδα και ταυτόχρονα εισήλθαν στην εφηβεία.

Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις που βασίζονται στην ανάπτυξη μιας θετικής στάσης για το γυμνάσιο, η παρούσα επιμόρφωση επικεντρώνεται στην ενίσχυση της σχολικής αυτοεκτίμησης των μαθητών μέσω διαφοροποίησης των στόχων του μαθήματος και αλλαγών στην (αυτο)αξιολόγηση και βαθμολόγηση των μαθητών. Επίσης, προβλέπονται σύντομες συζητήσεις και παρεμβάσεις μέσα στην τάξη για την ανάπτυξη της θεωρίας ότι η κάθε ικανότητα είναι επίκτητη και του προσανατολισμού στην αυτοβελτίωση.

Μέσω του παρόντος άρθρου μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο των υλικών (παρουσιάσεις, βιωματικές εφαρμογές, σχετικές δημοσιεύσεις του επιμορφωτή και επιλεγμένη βιβλιογραφία πατώντας εδώ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε τα υλικά του σεμιναρίου για την τεχνική των ερωτήσεων από εδώ. Εφόσον, διαβαθμίσετε τις ερωτήσεις ως προς τη δυσκολία τους, μπορείτε να τις εντάξετε στη διαφοροποίηση του μαθήματος. Σημείωση: Για να φαίνονται σωστά τα ονόματα των αρχείων, πρώτα κατεβάστε τα αρχεία zip (ή rar) και μετά ανοίξτε τα από τον Η/Υ σας.

Ασφαλώς, η μελέτη των επισυνάψεων δεν μπορεί να εξομοιωθεί με τη δια ζώσης επιμόρφωση. Επομένως, όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για την προσαρμογή των σχεδίων μαθήματος που υπάρχουν στη βιβλιογραφία ή για την ανάπτυξη καλών πρακτικών στην τάξη τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον επιμορφωτή, Δρ. Παναγιώτη Βαρσάμη.