ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  ΝΟΜΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Ειδικής Αγωγής.

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Εκτύπωση Εκτύπωση