Υποστήριξη μαθητών με κινητικές αναπηρίες

Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 πραγματοποιήθηκε δράση υποστήριξης μαθητών με κινητικές αναπηρίες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής, Δρ. Οξύζογλου Νικολάου. Μαζί με τον εκπρόσωπο του ΚΕΔΔΥ, Δρ. Βαρσάμη Παναγιώτη, έγιναν επισκέψεις στα σχολεία που ανταποκρίθηκαν στη δράση. Η δράση αποσκοπούσε στην εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων για την αύξηση της δραστηριότητας και της συμμετοχής μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τα αποτελέσματα της δράσης ενημερώθηκαν οι Διευθυντές των σχολείων και ο προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ, Δρ. Απτεσλής Νικόλαος. Μέρος των αποτελεσμάτων της δράσης παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική συνάντηση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας: 18857/28-08-2017) που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2017.

Σύνοψη αποτελεσμάτων

Συνεργασία με γονείς