ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υπηρεσία μας με μια ματιά
Go to ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Β’ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης είναι υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Go to ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Η υπηρεσία μας έχει ως περιοχή ευθύνης τον εκπαιδευτικό τομέα της Δυτικής Θεσσαλονίκης

Go to ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η υπηρεσία μας βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη 22, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενδεικτικά περιεχόμενα της νέας μας ιστοσελίδας
Ανίχνευση Διάγνωση Υποστήριξη

Αυτή είναι η νέα ιστοσελίδα του Β' ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης. Εδώ θα βρείτε τις πλέον πρόσφατες προσθήκες μας. Για να δείτε τα άρθρα και τα εκπαιδευτικά υλικά που αναρτήθηκαν παλαιότερα, επισκεφτείτε την παλιά μας ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://kday-v.thess.sch.gr

ΆΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντάξτε και αποστείλτε ένα άμεσο μήνυμα