Ημέρα Αθλητισμού – Σχέδια μαθήματος για την τάξη

Η αξία και η προσφορά του αθλητισμού (σε όλες τις μορφές του) είναι εγνωσμένες. Ακριβώς σε αυτή τη διαπίστωση εστιάζουν τα σχέδια μαθήματος που προτείνονται στο παρόν άρθρο. Πρόκειται για δύο αλληλένδετα σχέδια μαθήματος, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στη σχολική αίθουσα από εκπαιδευτικούς που έχουν ευχέρεια στη συζήτηση αυτού του θέματος. Ενδεχομένως, θα χρειαστούν ορισμένες τροποποιήσεις της χρησιμοποιούμενης ορολογίας, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου γνωρίζουν πώς να προσαρμόζουν τέτοιες δραστηριότητες στην ηλικία των παιδιών. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τον κ. Παναγιώτη Βαρσάμη στο Β? ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα σχέδια μαθήματος από εδώ: Σχέδιο μαθήματος Νο 1 και  Σχέδιο μαθήματος Νο 2.