Νευροψυχολογικά ελλείμματα στη ΔΕΠΥ

Οι διαφάνειες της εργασίας προέρχονται από το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Προγράμματα Ειδικής Αγωγής για τους Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας» που υλοποιήθηκε στο 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στις 18.02.2016. Ειδικότερα, αποτελούν μέρος της ομιλίας που πραγματοποιήθηκε από την Ψυχόλογο του Β? ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης Dr. Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς με θέμα «Τα νευροψυχολογικά ελλείμματα στη ΔΕΠ-Υ και προτάσεις για την αποκατάστασή τους». Η παρουσίαση αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο επιχειρείται μία αδρή περιγραφή της νευροψυχολογικής εκτίμησης και του πώς αυτή εφαρμόζεται σε παιδιατρικούς πληθυσμούς. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται αναλυτικότερα τα γνωστικά ελλείμματα που αντιμετωπίζουν παιδιά διαγνωσμένα με ΔΕΠ-Υ, καθώς και οι γνωστικοί τομείς στους οποίους δίνεται έμφαση κατά την αξιολόγηση. Στο τρίτο μέρος ορίζεται η έννοια της νευροψυχολογικής αποκατάστασης και η παρουσίαση εστιάζει στις νεότερες εξελίξεις στον χώρο της αποκατάστασης σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ οι οποίες αφορούν την εφαρμογή της σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση πατώντας εδώ.